Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Podstawowe informacje:

1 5 0

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

 • Województwo: Mazowieckie
 • Miejscowość: 05-400 Otwock
 • Ulica: Borowa 14/18
Wstępna rezerwacja/zapytanie

Europejskie Centrum Zdrowia (ECZ) Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina jest placówką spełniającą najwyższe europejskie standardy usług medycznych. Szpital wyposażony jest w najnowocześniejszy w Europie sprzęt medyczny oraz unikalną, wysokiej klasy aparaturę diagnostyczno-obrazową.

  

ECZ Otwock to nowoczesna placówka medyczna, która ma odpowiadać na wszystkie potrzeby zdrowotne naszych Pacjentów, zarówno w dziedzinie konsultacji, diagnostyki, jak i zabiegów operacyjnych, rehabilitacji i rekonwalescencji.

W celu zapewnienia kompleksowości usług Szpital ECZ Otwock ściśle współpracuje z warszawskimi placówkami:

 • Europejskie Centrum Zdrowia Mokotów Poradnia Konsultacyjna

 • Europejskie Centrum Zdrowia Grochów

 • Klinika Medyczna, Szpital Jednodniowy IBIS SENSOR CLINIQ

 • Zakład Rehabilitacji Szpital IBIS

 • Przychodnia Przyszpitalna IBIS SENSOR CLINIQ

W strukturze Szpitala Europejskie Centrum Zdrowia Otwock znajdują się:

 • Klinika Kardiologii

 • Klinika Onkologii Klinicznej

 • Klinika Urologii

 • Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego

 • Oddział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

 • Oddział Ortopedii

 • Diagnostyka Obrazowa w tym Pracownia Rezonansu Magnetycznego oraz Tomografii Komputerowej

 • Diagnostyka laboratoryjna

 • Poradnie specjalistyczne

1. Klinika Kardiologii, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock.

Kierownikiem Kliniki jest prof. dr hab. med. Adam Torbicki.

Klinika jest pełnoprofilowym oddziałem kardiologicznym. Posiada wieloprofilowy oddział zabiegowo-zachowawczy z możliwością monitorowania telemetrycznego oraz Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z:

 • chorobą wieńcową
 • nadciśnieniem tętniczym
 • zaburzeniami rytmu serca
 • niewydolnością krążenia
 • wadami nabytymi serca

W Klinice działają następujące Pracownie:

 • Pracownia Echokardiografii –  badania standardowe badania echokardiograficzne przezklatkowe (TTE), przezprzełykowe (TEE) oraz USG proksymalnego segmentu żył głębokich kończyn dolnych
 • Pracownia Holtera i Testów wysiłkowych – holter EKG, holter ciśnienia tętniczego (ABPM), elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, spiroergometria
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Hemodynamiki/Radiologii Interwencyjnej

Nasze osiągnięcia:

 • Zespół Kliniki zapewnia referencyjny i ekspercki  poziom opieki nad pacjentami z zatorowością płucną.
 • Klinika jest największym w Polsce ośrodkiem, który prowadzi leczenie  tętniczego nadciśnienia płucnego.
 • Dodatkowo w Klinice wykonywane są zabiegi z zakresu angiologii i radiologii interwencyjnej- angioplastyki i implantacji stentów do tętnic obwodowych u pacjentów z wielopoziomową miażdżycą oraz implantacji filtrów stałych lub czasowych do żyły głównej dolnej.
 • Klinika wykonuje również pionierskie zabiegi angioplastyki tętnic płucnych u pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym.
 • Ważnym elementem działalności Klinki jest współpraca z Kliniką Onkologii i pomoc w kwalifikacji do leczenia przeciwnowotworego pacjentów obciążonych kardiologicznie tzw. kardioonkologia.
 • Klinika prowadzi kwalifikację i inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca (arytmii) z wykorzystaniem trójwymiarowego systemu mapowania elektroanatomicznego CARTO 3. W ECZ Otwock mogą być wykonywane wszystkie formy ablacji podłoża arytmii łącznie z wymagającymi największego doświadczenia zabiegami ablacji podłoża migotania przedsionków.

2. Klinika Onkologii Klinicznej, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock.

Kierownikiem Kliniki jest prof. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski

Klinika Onkologii prowadzi leczenie: sprawdź szczegóły:

 • radykalne leczenie onkologiczne,
 • chemioterapię w ramach hospitalizacji,
 • kwalifikację i leczenie onkologiczne w trybie hospitalizacji i ambulatoryjnym,
 • chemioterapię jednodniową.

Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory:

 • piersi,
 • przewodu pokarmowego (raka żołądka, jelita grubego, trzustki i in.)
 • płuca,
 • jajnika,
 • szyjki macicy,
 • nerki,
 • pęcherza moczowego,
 • gruczołu krokowego,
 • tarczycy,
 • i innych

Atuty:

 • planując indywidualne podejście do pacjenta dążymy do ustalania kompleksowego planu leczenia,
 • monitorowanie chorego jest prowadzone nie tylko w czasie aktywnej terapii, ale również po zakończonym leczeniu przyczynowym.
 • zespół onkologów ściśle współpracuje  z  doskonale wyposażonym Zakładem Diagnostyki Obrazowej oraz Kliniką Chirurgii Onkologicznej a także Oddziałem Kardiologii i Kliniką Urologii działającymi w ramach ECZ Otwock.

3. Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego

Kierownikiem Oddziału jest prof. dr hab. med. Mariusz Frączek

Na Oddziale wykonywany jest pełen zakres operacji i zabiegów chirurgicznych z zakresu chirurgii ogólnej i gastroenterologiczno – onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii nowotworów narządów przewodu pokarmowego.

Oddział zajmuje się chirurgią małoinwazyjną-laparoskopową przewodu pokarmowego, a w szczególności raka jelita grubego. Wykorzystuje w zabiegach najnowszej jakości sprzęt laparoskopowy i staplery (szwy mechaniczne). Dysponuje najnowszymi technikami diagnostycznymi w rozpoznawaniu nowotworów.

Oddział wyposażony jest w sprzęt do wykonywania biopsji grubo i cienkoigłowej w diagnostyce nowotworów, w tym do biopsji stereotaktycznej (tzw. ABBI) w raku piersi.

Chorzy operowani w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego mają także możliwość prowadzenia dalszego leczenia uzupełniającego – chemioterapii w Oddziale Onkologii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock a także pozostają pod bezpośrednia opieką kardiologów, w przypadkach obciążeń kardiologicznych wynikających z  zastosowanych terapii onkologicznych, jak również występowania chorób pierwotnych.

4. Klinika Urologii, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock.

Kierownikiem Kliniki jest prof. dr hab. med. Andrzej Borówka

Głównym kierunkiem działalności Kliniki jest urologia onkologiczna obejmująca rozpoznanie i leczenie nowotworów narządów układu moczowego:

 • nerka,

 • górne drogi moczowe,

 • pęcherz moczowy i cewka moczowa

oraz nowotworów męskich narządów płciowych, głównie gruczołu krokowego (stercz – prostata).

Leczenie chorych na nowotwory prowadzone w Klinice oparte jest głównie na postępowaniu chirurgicznym:

 • klasycznych operacjach otwartych,
 • operacjach laparoskopowych
 • zabiegach endourologicznych, wykonywanych w obrębie układu moczowego pod kontrolą endoskopową, przy czym laparoskopia urologiczna jest techniką wiodącą.
 • W Klinice Urologii oprócz operacji dotyczących nowotworów, przeprowadza się operacje endoskopowe (w tym laparoskopowe) i otwarte w pełnym zakresie obejmującym wszelkie choroby i wady wchodzące w obręb urologii.

Niektóre zabiegi endoskopowe i operacje wykonywane w Klinice :

Uro-onkologia:

Operacje nerki

 • radykalne wycięcie nerki z powodu guza – laparoskopowe lub otwarte
 • częściowe wycięcie nerki wraz z guzem – laparoskopowe lub otwarte
 • radykalne wycięcie nerki wraz z moczowodem – laparoskopowe lub otwarte

Operacje pęcherza moczowego

 • przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego (TURBt)
 • radykalne wycięcie pęcherza moczowego z powodu guza (cystektomia radykalna) z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu przez zewnętrzną przetokę moczową (urostomia) lub z wytworzeniem pęcherza jelitowego zastępującego pęcherz usunięty

Operacje gruczołu krokowego

 • radykalne wycięcie stercza z powodu guza – głównie laparoskopowe

Kamica moczowa:

 • przezskórne usunięcie kamienia z nerki (PCNL)
 • endoskopowe kruszenie/usunięcie kamienia z moczowodu (URSL) w tym także z użyciem lasera
 • przezcewkowe lub przezskórne usunięcie kamieni z pęcherza moczowego

Łagodny rozrost gruczołu krokowego:

 • elektroresekcja przezcewkowa gruczolaka stercza
 • operacyjne usunięcie gruczolaka stercza – laparoskopowe lub otwarte

Nietrzymanie moczu:

 • operacje z użyciem taśmy wykonywane z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
 • wszczepienie hydraulicznego zwieracza (AUS) cewki moczowej u mężczyzn i u kobiet

Inne:

 • operacje plastyczne zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego – głównie laparoskopowa
 • chirurgiczne leczenie zwężenia cewki moczowej u mężczyzn
 • przezcewkowe rozcięcie zwężenia pod kontrolą wzroku (uretrotomia optyczna wewnętrzna)
 • otwarte operacje rekonstrukcyjne cewki moczowej
 • operacje naprawcze dróg moczowych, w tym:
 • operacje przetok moczowych u kobiet

5. Oddział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

Operacje wykonywane w Oddziale dotyczą leczenia nowotworów:

• Szyjki macicy

• Jajników

• Trzonu macicy

• Sromu

• Operacyjnego leczenia wznowy nowotworów

• Operacyjnego leczenia niezłośliwych nowotworów kobiecych narządów rodnych.

W ECZ Otwock stosowane są nowatorskie rozwiązania technologiczne leczenia najczęściej występujących schorzeń ginekologicznych:

• MyoSure -nowa i bezpieczna metoda usunięcia mięśniaków macicy procedurą endoskopową,

• NovaSur- nowa, bezpieczna i sprawdzona technika ablacji endometrium,

• Pierwszy w Polsce Robot KYMERAX- Robot łączy tradycyjną laparoskopię z postępem technicznym w robotyce. Jego ruchome końcówki obracają się w wielu płaszczyznach, ułatwiając chirurgowi dostęp do tkanki i organów pod każdym kątem, dzięki temu każda operacja wykonywana jest z wielką precyzją.

6. Oddział Ortopedii, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

Specjalizujemy się w świadczeniach z zakresu:

 • Nukleoplastyki oraz wertebroplastyki a także neurolizy i leczenia bólu przewlekłego- prof. dr hab. Robert Gasik

 • Endoprotez biodra oraz kolana- dr n. med. Paweł Michalski

7. Diagnostyka Obrazowa, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

Kierownik, dr n. med. Magdalena Gola

Wiele dziedzin współczesnej medycyny po prostu nie istnieje obecnie bez zaawansowanej diagnostyki obrazowej. Na przykład chirurg przystępujący do zabiegu operacyjnego posiada pełną wiedzę o szczegółowej anatomii operowanego pacjenta, jest ona przedstawiana przez lekarza radiologa często w sposób wręcz trójwymiarowy. Pozwala to na szczegółowe przygotowanie strategii postępowania terapeutycznego.

Ośrodek wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyki radiologicznej:

 • 3 Teslowy, 2 nadajnikowy, 32-kanałowy rezonans magnetyczny Philips Achieva 3T TX

do badań wszystkich okolic ciała. Posiada pakiet do badań MR serca za pomocą najdoskonalszej, 32-kanałowej cewki kardiologicznej. Następną unikalną procedurą wykonywaną w oparciu o MR jest biopsja piersi pod kontrolą rezonansu magnetycznego

 • 128-warstwowy tomograf komputerowy Philips Brilliance iCT SP

Badamy wszystkie okolice ciała, włącznie z zaawansowanymi badaniami kardiologicznymi. Badania MSCT tętnic wieńcowych pozwalają w wielu przypadkach zastąpić inwazyjną koronarografię.

 • Mammograf z tomosyntezą obrazu Hologic Selenia Dimensions, pozwalający badać piersi w sposób trójwymiarowy.

 • Cyfrowy angiograf ALLURA Philips z funkcją automatycznego łączenia obrazów.

 • USG z Dopplerem i sonoelastografią.

 • W naszym Szpitalu istnieje również nowoczesna pracownia radiologii i kardiologii interwencyjnej oparta, tak jak wszystkie nasze urządzenia diagnostyczne, na technice cyfrowej. Również posiadany aparat do zdjęć RTG jest w pełni cyfrowy.

 

8. Rezonans magnetyczny: Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

Dr n. med. Łukasz Kowancki

Oferujemy pełnoprofilową diagnostykę MR wszystkich okolic ciała.

W szerokim zakresie badań onkologicznych oferujemy m.in. obrazowanie dyfuzyjne całego ciała (Body DWI), mogące stanowić alternatywę dla badań PET i nie wykorzystujące izotopów promieniotwórczych, a przy tym znacznie tańsze.

Rezonans magnetyczny umożliwia badania:

 • MR serca,
 • badania ortopedyczne (badania wszystkich stawów oraz kręgosłupa),
 • zaawansowane badania ośrodkowego układu nerwowego (traktografia, spektroskopia, perfuzja, BOLD),
 • badania brzucha i miednicy (ze szczególnym uwzględnieniem prostaty),
 • badania piersi,
 • badania angiograficzne.

W ECZ Otwock prowadzone są badania na najwyższym poziomie technologicznym. Na szczególną uwagę zasługują unikalne rozwiązania stosowane w praktyce klinicznej. Poniżej przedstawiono jedynie część z nich:

Ocena kardioonkologiczna pacjentów – podejście HOLISTYCZNE do obrazowania pacjenta w technologii 3T MR:

a) Ocena kardiotoksyczności chemioterapii dzięki wykorzystaniu 32-kanałowej cewki kardiologicznej (pierwsza w Polsce cewka kardiologiczna 3T):

 • możliwość bezpośredniej oceny uszkodzenia mięśnia serca (obrzęk, nieprawidłowe kontrastowanie): w fazie wczesnej i późnej
 • możliwość oceny upośledzenia funkcji jako wczesnego i odległego efektu ubocznego chemioterapii
 • możliwość monitorowania pacjentów z podejrzeniem kardiotoksycznego uszkodzenia mięśnia serca w mechanizmie chemioterapii: ostateczna weryfikacja zaobserwowanych nieprawidłowości we wcześniejszych badaniach echokardiograficznych. Metoda 3T CMR nie jest zależna od operatora w przeciwieństwie do ECHO i stanowi „złoty standard” oceny funkcji lewej komory serca

b)   ocena zajęcia mięśnia serca, jamy osierdzia, śródpiersia przez rozsiew choroby nowotworowej. weryfikacja etiologii płynu w jamie osierdzia.

c)   ocena powikłań po radioterapii – płyn w jamie osierdzia.

d)  podczas pojedynczego badania poza oceną j.w. w pkt. a-c istnieje możliwość jednoczesnej oceny choroby podstawowej, za pomocą pojedynczej dawki środka kontrastowego (tej samej, która jest wykorzystywana do badania MR serca).

Kompleksowa diagnostyka chorób sutka w 3T MR ze szczególnym uwzględnieniem raka sutka:

a)  Pierwsze w Polsce badania piersi w systemie 3T z zastosowaniem dwóch nadajników (technologia MultiTransmit) - pozwala to uzyskać obrazy z niespotykaną wcześniej jakością.

Dzięki UNIKALNEJ w skali kraju instalacji obok siebie ( w odległości kilkunastu metrów !) systemów do badań piersi: USG, Mammografu 3D (tomosynteza), stołu do biopsji mammotomicznej, systemu 3T MR z dedykowaną cewką umożliwiającą biopsję, oraz 128-warstwowego systemu MSCT. Możliwa jest KOMPLEKSOWA diagnostyka piersi w jednym miejscu.

W ECZ Otwock wprowadzono PIERWSZĄ W POLSCE biopsję gruboigłową wspomaganą próżnią (VAB) w systemie 3-Teslowego rezonansu magnetycznego.

ECZ Otwock wprowadziło jako pierwszy ośrodek w Polsce badania CAŁEGO CIAŁA – w technologii 3T MR z wykorzystaniem MultiTransmit.

Stosowane są autorskie rozwiązania i protokoły badań m.in. technologia mDIXON stosowana do zakresu całego ciała.Uzyskiwane obrazy przekrojów o grubości zaledwie 1.7 mm w płaszczyznach poprzecznych „od palców stóp do czubka głowy” umożliwiają wielokrotną kontrolę pacjentów onkologicznych BEZ WYKORZYSTANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO  z rozdzielczością odpowiadającą tomografii komputerowej.

Wartość takich badań jest szczególnie duża u pacjentów z rodzin obciążonych chorobami nowotworowymi, chcących upewnić się o swoim stanie zdrowia pomimo braku objawów (dobre samopoczucie)  i dobrych wyników innych badań. Ma to istotne znaczenie psychologiczne dla wielu pacjentów.

Dzięki posiadanemu systemowi 32-kanałowego odbiornika oraz podwójnego nadajnika przy wykorzystaniu systemu 3-Teslowego możliwe jest CAŁKOWICIE NIEINWAZYJNE badanie MR prostaty.

Rutynowo NIE JEST stosowana wprowadzana doodbytniczo cewka endorektalna.  Ponieważ pacjent nie ma wprowadzanego urządzenia diagnostycznego do odbytnicy, komfort badania jest o wiele wyższy niż w „tradycyjnych” rozwiązaniach. Jest to rozwiązanie innowacyjne i wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Dodatkowo podobny sposób badania pacjentów NIE JEST obarczony ryzykiem powikłań miejscowych wynikających z wprowadzania do odbytnicy cewki endorektalnej np. u pacjentów z przetokami i powikłaniami po radioterapii.

ECZ Otwock, jako pierwszy ośrodek w Polsce, wprowadził badania mózgowia w technologii 3D BRAIN VIEW.

Możliwe jest uzyskiwanie TRÓJWYMIAROWYCH (3D) akwizycji w technice 3D FLAIR, 3D T2 oraz (co jest szczególnie innowacyjne) 3D DIR (Dual Inversion Recovery). Techniki te pozwalają na różnicowanie prawidłowej i patologicznej tkanki oraz uwypuklanie różnic pomiędzy różnymi prawidłowymi tkankami w celu dokładnego różnicowania struktur anatomicznych. Duże znaczenie ma tutaj technika 3D DIR różnicująca w sposób doskonały istotę białą i istotę szarą mózgowia.

Wielokrotna kontrola pacjentów onkologicznych ze współistniejącą zatorowością płucną za pomocą 3T MR.

Badaniepozwala na ocenę progresji bądź regresji zmian zwł. w naczyniach żylnych będących najczęstszym źródłem materiału zatorowego. W pojedynczym badaniu można ocenić zarówno perfuzję płuc, dynamikę zmian zatorowych w dużych naczyniach płucnych oraz naczynia żylne oraz funkcję implantowanych FILTRÓW w żyle głównej dolnej.

Ponieważ nie jest stosowane promieniowanie jonizujące ani jodowy środek kontrastowy możliwa jest WIELOKROTNA kontrola pacjentów bez obawy o ekspozycję na promieniowanie i duże dawki jodu.

9. Diagnostyka Laboratoryjna , Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

W szpitalu wykonywane są wszystkie badania z zakresu:

 • badań podstawowych,

 • badań specjalistycznych (badania biochemiczne, hormonalne, immunochemiczne)

 • badań wirusologicznych,

 • badań bakteriologicznych,

 • badań mikologicznych,

 • badań serologicznych,

 • badań histopatologicznych.

Odbiór badań może odbyć się osobiście lub tez poprzez Internet.

10. Poradnie specjalistyczne:

Poradnie specjalistyczne w ramach których oddajemy do dyspozycji wysoko wykwalifikowane zespoły specjalistów:

 • urologiczna,

 • onkologiczna,

 • chirurgiczna,

 • kardiologiczna,

 • internistyczna,

 • ortopedyczna,

 • ginekologiczna,

 • radiologiczna,

 • audiologia,

 • foniatria,

 • laryngologia,

 • poradnia genetyczna.

  

Artykuł
Operacyjne leczenie otyłości
Szansa na normalne życie...
Programy profilaktyczne - Otwock
W ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi zapewniamy wszystkim kobietom, które spełniają kryteria włączenia do Programu, możliwość wykonania mammografii, USG i biopsji piersi, a także porady lekarskiej. W Europejskim Centrum Zdrowia Otwock proponujemy pacjentkom podstawową i pogłębioną diagnostykę.
 Opinia o Europejskie Centrum Zdrowia Otwock:

~Gość portalu ekliniki.pl


2013-02-13 17:51:20

JEST TO BARDZO DOBRY SZPITAL MIAŁAM W NIM OPERACJE I JESZCZE CAŁY CZAS SIĘ LECZĘ.LEKARZE SĄ SUPER I PIELĘGNIARKI PRZEMIŁE. JAK TAM TRAFIŁAM TO POMYŚLAŁAM ŻE JESTEM W INNEJ BAJCE TO NAJLEPSZY SZPITAL W JAKIM DO TEJ PORY BYŁAM. JEST MIŁA ATMOSFERA WYGODNE ŁÓŻKA I W OGÓLE JEST SUPER.

Ocena ogólna: brak danych

Lokalizacja: brak danych

Obsługa: brak danych

Wyposażenie: brak danych

Cena: brak danych

Atrakcje: brak danych

Możesz ocenić obiekt w skali od 1 do 5, bądź od razu przejść do pola komentarzy.

Czy lokalizacja obiektu spełniła Pani/Pana oczekiwania? Lokalizację można ocenić w skali od 1 do 5.

Czy obsługa obiektu spełniła Pani/Pana oczekiwania? Obsługę można ocenić w skali od 1 do 5.

Czy wyposażenie obiektu spełniło Pani/Pana oczekiwania? Wyposażenie można ocenić w skali od 1 do 5.

Czy cena była adekwatna do świadczonych usług? W jakim stopniu cena odzwierciedlała poziom usług od 1 do 5.

Czy atrakcje (jeśli dotyczy - np w przypadku SPA) spełniły oczekiwania? Atrakcje można ocenić w skali od 1 do 5.

Centra i gabinety | Artykuły i Poradniki | Dodaj Klinikę/Centrum/Gabinet | Reklama | Newsletter | Regulamin | Partnerzy | O nas / Kontakt


Europejskie Centrum Zdrowia Otwock. Chirurgia, Centrum medyczne, Diagnostyka, Ginekologia, Kardiologia, Ortopedia, Onkologia, Rehabilitacja, Rezonans magnetyczny, Urologia Otwock, Mazowieckie. Najlepsza opieka medyczna.

© 2012 - 2019 Aplit Wszelkie prawa zastrzeżone.